Coming workshops in March

| Niki Schönström | Latest news

 

2021 03 20 Arm balance SANNA SENDERJoin Sanna on Saturday March 20 to explore the world from another perspective. Sanna will guide you with tips and tricks to make you successful.
Date: 2021-03-20
Time: 13.00-15.00
Investment: 600:-
Booking: info@nyoga.se (booking is binding but can be transferred to another person)
Arm balances teach us how to cultivate focus and trust. They are the perfect blend of strength and alignment and remind us that we already have everything that we need to succeed.
The best news is that you don’t need to be a superhero to do them!
This workshop for all levels will be designed to guide you through the basics of arm balances, and will help you to open your hips, bring attention to the core and allow you to challenge yourself to move outside your comfort zone but in a comfortable way.
We will explore a number of selected arm balances together, everyone learning in their own pace and with all the assistance and adjustments you want and need.
From the beginner to the more experienced practitioner, we will all focus on the basics, using our arms as the strong root of all of these super playful poses. These will be introduced in a safe manner with tips and tricks to spice up your regular yoga practice.
Sign up and have FUN!
Welcome!

2021 03 28 WIVI ANNE NYBERGVälkommen till en heldag med Ayurveda & Yin yoga.
Plats: N Yoga Studio, Lund
Datum: sönd 28 mars
Tid: 10-16
Investering: 1200:-
Bokning: info@nyoga.se (bokningen är bindande men kan överlåtas till annan person)
Under denna söndag lär vi oss ayurvedans grunder och hur vi genom balans på alla plan kan nå högre hälsotillstånd. Du kommer få förståelse för hur du på relativt enkla sätt kan stödja dig själv till ett hållbart liv. Efter lunch tar vi oss in i en härligt lugn Ayur Yinklass där ayurvedans inslag stödjer dig efter en lång och för de flesta ovanligt utmanande höst och vinter. Ge dig själv ett dagsretreat för att stärka dig!
Ett liv i balans, ett liv fritt från sjukdom - Ayurvedans grundessens och grunder.
Balans på alla plan är en förutsättning för ett hälsosamt och välmående liv säger den flertusenåriga visdomen Ayurveda, med sitt ursprung i Indien. Ayurvedan är den äldsta medicinska läran vi känner till. Den hämtar sin djupa kunskap från naturen, varför den är lika lätt att tillägna sig idag som för flera tusen år sedan.
Inom Ayurvedan utgår vi från de fem elementen – luft, rymd/eter, eld, vatten och jord. Dessa element bär på ett antal egenskaper och karaktärsdrag som återfinns i oss människor, i naturen och i hela Universum. Varje individ har sin unika sammansättning/konstitution och utifrån denna har vi alla unika förutsättningar och behov.
Optimal hälsa uppnår vi när kropp, själ och sinne är i balans och i harmoni med varandra. Sjukdom uppkommer när balansen störs. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig, själslig eller en kombination av dessa. Under denna workshop ges du förståelse för dessa samband, hur du kan avläsa när du glider mot obalans och hur du med relativt enkla medel kan återfinna balans och därmed ett högre välmående.
Ayur Yin Yoga klass, 120 min.
Genom yin yogans mjuka lugna flöde får du möjlighet att möta dig själv på djupet. I denna yogastund inriktar vi oss på njurens och urinblåsans meridianer. Dessa båda organ anses som grunden för våra övriga inre organ samt basen mellan yin- och yang. De betraktas som grundläggande för födelse, utveckling och reproduktion. När nu våren snart är på intågande är det av största vikt att dessa är i balans så vi på ett renare och öppnare sätt kan välkomna våren och dess syfte på pånyttfödelse och utveckling. När vi genom yin yogans lugna form möter anspänning, stillar oss i den och betraktar vad som sker genom närvaron i andetaget kan energi frigöras vilket skapar känslan av öppnare flöde, lätthet och bidragande frihet som följd.

 

 

design & produktion:SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat