Help us help you!

| Niki Schönström | Latest news

Yes we are open studio

Hjälp oss hjälpa er!
Flera mindre yogastudios är i riskzonen att bomma igen. Restauranger stänger, stora som små. Osäkerheten finns nu överallt i alla branscher. Rädslan finns inte bara för att insjukna i ett virus, utan en rädsla finns nu även för att ens livsverk ska försvinna i en blink, i ett andetag!
Jag, och N yoga studio, får många stöttande och snälla tillrop- ”kämpa på”, vi vill ha dig och studion kvar”,” studio är min enda sociala kontakt”, jag behöver yoga för mitt välbefinnande”….TACK alla för er stöttning med stärkande tillrop samt ekonomiskt genom att köpa kort- klippkort, presentkort, månadskort. Era hjärtan är stora.
N yoga studio uppmuntrar alla till hälsa och välmående just nu. Därför håller jag studion öppen för alla som är friska. För alla som behöver någonstans att ventilera sin oro och rädsla eller bara vill stärka sin hälsa- mentalt och fysiskt. Att få skratta med andra i detta undantagstillstånd. Där samhället och livet för många har tagit en paus – frivilligt eller ofrivilligt.
Studion försöker verkligen att möta och värna om alla genom att följa Folkhälsomyndighetens och myndigheters riktlinjer gällande hälsa. Jag jobbar för fullt nu med att försöka få ut klasser digitalt för er som måste vara hemma eller är allmänt oroade. Jag och ni ser att yogapraktiken gör gott!
Fortsätt att stötta er favorit yogastudio. TACK!!
// Niki

In English below. 

 

Help us help you!
Several smaller yoga studios are at risk of being closed. Restaurants closes, large and small. Uncertainty is now everywhere in every industry. Fear is not just for getting sick with a virus, but a fear is now also for your life's work to disappear in a blink, in a breath!
I, and N yoga studio, get many supportive and kind calls - "keep fighting", “we want to keep you and the studio", "the studio is my only social contact ", “I need yoga for my well-being" ... THANKS all for you support with a supportive call and financially by purchasing clip cards, gift cards, monthly cards. Your hearts are big.
N yoga studio encourages everyone to health and well-being right now. That's why I keep the studio open to anyone who is healthy. For anyone who needs somewhere to ventilate their anxiety or fear or just want to strengthen their health-mentally and physically. To laugh with others in this state of exception. Where society and life for many have taken a break - voluntarily or involuntarily.
The studio is really trying to meet and protect everyone by following the public health and governments guidelines. I am working now to try to get classes digitally for those of you who need to be home or are generally worried. You and I can see that yoga is great for you!
Continue to support your favorite yoga studio. THANKS!!
// Niki

 

design & produktion:SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat