MediYoga course

| Niki Schönström | Latest news

Varmt Välkomna till vår MediYoga kurs

Kurs start: 12 Oktober-14 December-2020, Måndagar kl: 16.00-17.15 (10 ggr)
Pris: 1500 kr
Vänligen skicka din bokning till info@nyoga.se.
När du fått en anmälningsbekräftelse och betalningsinfo betalar du in avgiften senast 14 dagar innan kursstart. Anmäler du dig senare än 14 dagar innan kursstart betalar du in avgiften snarast efter att du fått din anmälningsbekräftelse. Anmälan är bindande och återbetalas inte. Kan överlåtas.

Vad är MediYoga-
Utbildning i MediYoga har funnits sedan 2007 och har lett till att flera forskningsstudier runt om i Sverige genomförts mot bland annat högst blodtryck, ryggbesvär, stress samt även som både primärt och sekundärt förebyggande mot hjärtinfarkt. Danderyds sjukhus har på basis av dessa forskningsstudier tagit in MediYoga som en del av sin ordinarie rehabilitering av patienter med hjärtinfarkt. Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder cancerpatienter MediYoga sedan några år tillbaka.

MediYogans mission är att verka som reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas av svensk hälso-och sjukvård. MediYogan har sitt ursprung i Kundalini-yogan och innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som kan användas vid rehabilitering för individer med tex utbrändhet, hjärtproblem, sömnstörningar, parkinson, migrän mfl.

Det som är viktigt i MediYogan är att den utgår ifrån ett tydligt recept vilket innebär att yogapassen har en tydlig struktur och ett tydligt innehåll. Genom en integrerad helhet skapas terapeutiska effekter som verkar för en djup, direkt samt energimässig balans på alla plan. De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition samt ljud.

Grunden och den röda tråden i träningen är andningen vilken är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt men anpassas efter individens förmåga och kapacitet. Detta innebär att även funktionsnedsatta personer kan delta i utövandet och tillgodogöra sig dess effekter.

Det som gör MediYoga unikt är att det är den enda terapeutiska yogaformen i sig som med fokus på forskning, utvärdering och kvalitetssäkring får användas i svensk hälso-och sjukvård. Alla MediYoga instruktörer, lärare samt terapeuter har grundläggande medicinsk kunskap.

Om Tove Sandberg:
Mitt namn är Tove Sandberg. Jag är diplomerad Instruktör i MediYoga, utbildad vid MediYoga Institutet i Malmö under våren 2019.
Jag är även leg BMA samt Doktor i medicinsk vetenskap och har arbetat med undervisning av framförallt biomedicinska analytiker, men även sjuksköterskor samt medicine studerande vid såväl Lunds universitet samt vid Malmö högskola/universitet sedan slutet av 90-talet.
Jag har praktiserat olika former av yoga sedan 2012, men huvudsakligen Yinyoga. Möjligheten att kombinera medicinska kunskaper med mitt yogaintresse ledde mig fram till Instruktörsutbildningen vid MediYoga Instituet i Malmö.

design & produktion:SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat